شکر گزاری

شکر

شکر گذاری از خدای متعال

میخوام براتون از یه راز بزرگ صحبت کنم رازی که اگه ایمان قوی به اون داشته باشین

حتما به خواستتون میرسین چون من در این مورد خودم به خواسته هایم دست پیدا

کردم میدونید اگه از ته دل به خدا اعتقاد داشته باشید و هر روز که از خواب بیدار 

میشید از عمق وجود خدارا به خاطر همه نعمتهایش شکر کنید تمام روز را با خوشی

سر خواهید کرد اگر چیزی یا خواسته ای دارید باید مطمئن باشید که حتما به اون

دست پیدا میکنید حتی کوچکترین تردیدی نباید در وجودتان راه بدید چون در غیر این

صورت به آن نخواهید رسید مثلا به خاطر اینکه تندرست و سالم هستید هر روز شکر

کنید خدارا چون روز از روزتون بهتر میشه  و خدا درهای رحمتش را به روی شما

میگشاید ولی اگر ناشکر باشید و همیشه بنالید توی زندگیتون هی مشکل روی

مشکل میاد حتی اگر بزرگترین مشکلات رو توی زندگیتون دارید باز هم خدا را شکر

کنید از ته دل چون خدا میتونست مشکل از اون بدت هم بده به شما همه ما برای

این پا به این دنیای بزرگ گذاشتیم که آزمایش بشیم که سطح تحمل ما را بسنجند

سعی کنید همیشه بخندید که خنده درمان تمام دردهاست. دنیا را هیچ وقت به

خودتان سخت نگیرید چرا که روزی به پایان خوهد رسید.

خنده تلخ من از گریه غم انگیزتراست           پس چراگریه کنم خنده غم انگیزتراست

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت ۱۳:۳۹ بعد از ظهر  توسط ستاره  | 

از خود گذشتن

برای رسیدن به لحظات شیرین زندگی از خود گذشتن و

شکستن غرور لازم است.برای دیگران زندگی کن و برای

روشن تر کردن محفل دیگران شمع باش و آنان را که دوستشان

داری برایشان بسوز پس سوختن برای آنان که دوستشان داری

دوست داشتن است. باور کن که خیلی خسته ام از غم ناباوریها

تو کمک کن تا نباشم ای آیه ی در به دریها

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت ۱۲:۵۵ بعد از ظهر  توسط ستاره  | 

پاییز

پاییز بود که عشق آمد.چه روزهای زیبا ودلنشینی چه طراوت و پاکی بین همه بود.

فقط به دوستی و محبت فکر میکردیم.آن هنگام هیچکس فکر جدایی نبود.

اما حال من از بیم جدایی لرزانم.دوستی چه واژه زیبایی است.ای پر معناترین واژه

فرهنگنامه.ای عظیم ترین کوه که صخره هایت از تپش قلبهای آتشین است ترکم

مکن.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم مهر ۱۳۸۹ساعت ۱۲:۲۱ بعد از ظهر  توسط ستاره  | 

غم

چه سخت است در میان جمع بودن

ولی در گوشه ای تنها نشستن

به رسم دوستی دستی فشردن

ولی با هر سخن قلبی شکستن

به چشم دیگران چون کوه بودن

ولی در چشم خود آرام شکستن

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم مهر ۱۳۸۹ساعت ۲۳:۵۱ بعد از ظهر  توسط ستاره  | 

خدا

مهربانی را اگر قسمت کنیم

من یقین دارم به ما هم میرسد!

آدمی گر ایستد بر بام عشق

دستهایش تا خدا هم میرسد

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم مهر ۱۳۸۹ساعت ۱۴:۲۱ بعد از ظهر  توسط ستاره  | 

خدای مهربان

سرمشق های آب بابا یادمان رفت

رسم نوشتن با قلم ها یادمان رفت

شعر خدای مهربان را حفظ کردیم

اما خدای مهربان از یادمان رفت

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم مهر ۱۳۸۹ساعت ۱۴:۱۷ بعد از ظهر  توسط ستاره  | 

زندگی

زندگی چیست اسبی در حال دویدن

زندگی چیستاشکی در حال چکیدن

زندگی چیستخون دل خوردن اولش رنج و آخرش مردن

زندگی چیستخون دل خوردن پشت دیوار آرزو مردن

زندگی را دوست دارم به خاطر غوغایش

مرگ را دوست دارم به خاطر سکوتش

زندگی زیباست نه به اندازه چشمان تو

زندگی سیب سرخی است

باید آن را گاز زد با پوست

زندگی طلوع آرزوهاست

زندگی طنابی است پیچ در پیچ اولش هیچ وآخرش هم هیچ

زندگی غروب آرزوهاست

زندگی گل زردی است به نام غم

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم مهر ۱۳۸۹ساعت ۱۳:۵۱ بعد از ظهر  توسط ستاره  | 

زندگی

زندگی پر از ریاضی است

پس سعی کن همیشه خوبی ها را جمع کنی

و بدی ها را کم  کنی و شادی ها را ضرب کنی و ضرب ها

را تقسیم کنی و تنفرها را زیر رادیکال ببری

و محبت ها را به توان برسانی

تمام ناتمام من با تو تمام میشود

ای همیشه ناتمام.

+ نوشته شده در  جمعه دوم مهر ۱۳۸۹ساعت ۱۳:۲۱ بعد از ظهر  توسط ستاره  | 

زندگی زیبا

 

زندگی یک رویاست

زندگی حقیقتی نایاب است

زندگی یک گذر است گذر عمر که رو به جادوست

زندگی یک گل زیبا و قشنگ است

زندگی یک هنر است هنر و باصفاست

هنر خنده خورشید

زندگی همه اش یک خاطره است

خاطراتی دلسوزخاطراتی شیرین

خاطراتی که به یاد من و تو می ماند

+ نوشته شده در  جمعه دوم مهر ۱۳۸۹ساعت ۱۳:۸ بعد از ظهر  توسط ستاره  |